Belangenbehartiging

We fungeren als spreekbuis voor en vanuit de reizigers van het openbaar vervoer in de regio Dordrecht.

Gevraagd of ongevraagd advies

We geven gevraagd of ongevraagd advies aan de vervoerder en de provincie rond alle aspecten van het openbaar vervoer in onze regio.

Overleg voeren

Met regelmaat overlegvoeren met overheden, vervoersbedrijven en andere instellingen/organisaties.

Actief sinds 1 december 2021

WAT IS HET REIZIGERSOVERLEG REGIO DORDRECHT?

Stichting sinds 29 november 2022

    
Aanleiding voor het oprichten van inmiddels Stichting Reizigersoverleg regio Dordrecht waren de aanpassingen die zonder overleg met de reizigers doorgevoerd werden door de vervoerder en de provincie.
Met name de wijziging van de route van buslijn 3 door de wijk Crabbehof was voor enkele wijkbewoners de reden om hiermee een start te maken. Maar ook het vervallen van het traject Hooikade – Veerplein voor de Waterbus in de winterperiode vinden we een slecht besluit. En ook dat is genomen zonder de reizigers er bij te betrekken.
De provincie wil een “Betere aansluiting tussen reizigersbehoefte en aanbod”.  Daarvoor dient er wel een beter contact te komen met die reizigers. Er wordt momenteel wel OVER de reizigers gesproken, maar niet MET de reizigers.
We willen eigenlijk de aanbesteding en dergelijke weer terug hebben bij de gemeenten. Gemeentebesturen zijn beter op de hoogte van wat er in hun stad nodig is aan openbaar vervoer.
De participatie van reizigers is dan ook beter geregeld.
We behartigen de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in de regio Dordrecht.  Dus met Zwijndrecht en Papendrecht, onze aangrenzende gemeenten. Een organisatie vóór en dóór reizigers.
De belangen van de reiziger worden beter behartigd als een reizigersoverleg dichter bij de reiziger staat. Nauwer contact heeft met die reiziger.
Daarom zijn we dit reizigersoverleg gestart!

Waar gaan we

Een aanbesteding is een uitvraag door een OV-autoriteit naar vervoerders om het openbaar vervoer in een bepaald gebied te verzorgen tegen een bepaalde vergoeding.

Het programma van eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is een document waarin een OV-autoriteit vastlegt aan welke voorwaarden een bieding naar aanleiding van een aanbesteding moet voldoen.

Concessieverlening

De vervoerder die het beste vervoer tegen de scherpste prijs biedt mag het vervoer binnen het concessiegebied verzorgen.
Dit heet een concessie en wordt altijd verleend voor een bepaalde periode.

De dienstregeling

De lijnvoering

Tarieven

Inrichting voertuigen

Hier vindt u onze laatste

BERICHTEN & NIEUWSITEMS