Uitnodiging

We willen samen met de plaatselijke politiek alle mogelijkheden benutten, om voor de reiziger tot een goed openbaar vervoer te komen. Samen optrekken richting de provincie en de vervoerders ten behoeve van de reiziger.
Daarom hebben we de politieke partijen in Dordrecht woensdag 20 april 2022 uitgenodigd voor een gesprek. Een zevental partijen hadden zich aangemeld (VVD, Groenlinks, VSP, SP, Denk, Op Ons Eiland en Partij voor de Dieren). De VSP en GroenLinks hadden de intentie om te komen, maar waren op het laatst toch verhinderd.

Wat standpunten die besproken konden worden

Voorafgaand aan het gesprek hebben we een voorzetje gegeven door wat van onze standpunten aan te kaarten. Wij zijn van mening dat er momenteel maar minimaal met de daadwerkelijke reizigers wordt gecommuniceerd. En dat terwijl zowel de provincie als de gemeente claimen participatie hoog in het vaandel te hebben. Participatie kan je niet overlaten aan een klein groepje “deskundigen” die voor hen de belangen behartigen. Dat heeft de commotie rond het opheffen van van het traject Hooikade – Veerplein laten zien!
Zonder de gebruikers er bij te betrekken, zijn er beslissingen genomen die negatief uit zijn gepakt voor een groot aantal reizigers. Uiteindelijk moesten de gebruikers zelf voor hun belangen opkomen. Door open te zijn over de plannen en beter naar de reiziger te luisteren, had heel de commotie voorkomen kunnen worden.

De reiziger moet meer centraal komen te staan. “Vervoerders en opdrachtgevers moeten wetmatig reizigersorganisaties betrekken bij wijzigingen in concessies. Maar de stem van “de reiziger” wordt niet altijd gehoord” (Rover-voorzitter Saskia Kluit).
Dat vraagt dus om verbetering van de manier de belangen van de gebruikers worden behartigd, zeker ook bij een aantal belangenorganisaties.

Belangenbehartiging kan beter op lokaalniveau georganiseerd worden. Net als het lokale openbaar vervoer, zou ook de belangenbehartiging fijnmazig moeten zijn binnen een concessie. Lokale vertegenwoordigers hebben beter zicht over wat er nodig is.

Dat de uiteindelijke aanbesteding naar de provincie is gegaan kunnen nog nog enigszins begrijpen. Het openbaar vervoer stopt niet bij de gemeentegrenzen. Maar wat ons betreft mag de provincie wel beter rekening gaan houden met wensen vanuit gemeenten. Een gemeente heeft er meer zicht op wat er binnen hun grenzen nodig is aan openbaar vervoer. Eigenlijk zouden zij weer gewoon concessieverlener moeten zijn. Ze zouden in ieder geval meer invloed moeten krijgen over het openbaar vervoer in hun gebied.

Goed gesprek

Wat ons betreft was het een heel goed gesprek. Een zinvolle bijeenkomst.
We willen samenwerken voor een beter openbaar vervoer in onze regio. Samenwerken om de reiziger nog beter een stem te geven.
Wij als Reizigersoverleg regio Dordrecht gaan ons in ieder geval inzetten voor meer transparantie over wijzigingen. Geef reizigers de mogelijkheid om ook hun oordeel te geven over belangrijke wijzigingen. Dat gaat niet als een nieuwe dienstregeling pas een paar weken vooraf bij hen bekend wordt gemaakt.

Samen met de aanwezige partijen vinden we dat de bijeenkomst voor herhaling vatbaar is!