Gisteren hebben we, op initiatief van de VSP fractie, in mogen spreken bij de raadscommissie Fysieke Leefomgeving.
We hopen de commissieleden voldoende duidelijk te hebben gemaakt waar we voor staan. We willen een betere participatie voor de reizigers in onze regio. Momenteel wordt er veel OVER reizigers gesproken, maar niet MET reizigers. En dat moet gaan veranderen. Bewoners worden ineens geconfronteerd met allerlei wijzigingen. De reizigers uit Crabbehof met het vervallen van een aantal haltes, doordat een hele route werd gewijzigd. En reizigers die met de waterbus gaan kregen te maken met het vervallen van het traject Hooikade – Veerplein in de winterperiode. Voldoende reden om de belangen van reizigers in de regio Dordrecht beter te gaan behartigen.

Waarom wij ons niet aansluiten bij RODAG?
Vanuit de commissie werd gevraagd waarom wij ons niet aansluiten bij het bestaande reizigersoverleg RODAG. De reden is dat wij een totaal andere opzet willen. We richten ons meer naar de manier waarop het Reizigersoverleg Brabant een en ander heeft vorm gegeven. Echt intensief contact met de reizigers waar je de belangen voor behartigd.
Uiteraard kunnen we wel gewoon samenwerken om een beter openbaar vervoer te krijgen. Daar is niets mis mee.
We willen graag voor iedere wijk een werkgroep hebben die allerlei info vanuit de reizigers gaat verzamelen. Klachten, ideeën, opmerkingen en dergelijke.
We zoeken ook reizigers die af en toe een vragenlijst willen invullen, een reizigerspanel.
Maar ook de belangenorganisaties binnen onze regio voor ouderen, mensen met een beperking en voor de jeugd die voor hun doelgroep mee willen denken en praten voor een goed openbaar vervoer.

Wanneer zijn jullie tevreden.
We zijn tevreden als we een breed reizigersplatform hebben neer kunnen zetten. Waarin alle doelgroepen van reizigers vertegenwoordigd zijn. Die aandacht krijgt voor hun wensen.
Een openbaar vervoer die de reiziger centraal stelt.
Zo’n organisatie is er niet 1,2,3. We hopen dat de commissieleden dat begrijpen. Maar dat zo’n organisatie noodzakelijk is om tot een uitstekend openbaar vervoer te komen, staat wel vast.