Er hadden zich al een paar vrijwilligers aangemeld voor enkele wijken in Dordrecht. Daar hebben we nog niet formeel kennis mee kunnen maken.
Wel hebben we vandaag (vrijdag, 4 maart) een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Het gaat om Jacqueline van den Bergh. We hadden al eerder met haar kennis gemaakt. Ze maakt namelijk onderdeel uit van de redactie van “De Gallerij”, de wijkkrant in Crabbehof, onze “thuisbasis”.

Het bestuur bestaat nu dus uit:
Jacqueline van den Bergh
Paul Kuhlmann
Jan van den Hout

Zij gaan nu aan de slag om het Reizigersoverleg regio Dordrecht verder uit te breiden.