Gistermiddag 1 december 2021 is officieel Reizigersoverleg Dordrecht van start gegaan.
De komende tijd gaan we op zoek naar reizigers die regelmatig wat over hun bevindingen met het openbaar vervoer in hun wijk willen doorgeven. Zaken waar ze tegenaan lopen, die beter kunnen.
Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die zitting willen nemen in een werkgroep per wijk. De werkgroep gaat de bevindingen bundelen en daarna bespreken. Binnen het reizigersoverleg gaan we bepalen welke actie nodig is om verbeteringen gerealiseerd te krijgen.

Voor het Reizigersoverleg Dordrecht zijn we uiteraard ook op zoek naar organisaties die met ons willen werken aan een goed functionerend openbaar vervoer in onze stad.
We denken aan vertegenwoordigers van bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten en ook de jeugd. Die specifiek over het gebruik van het openbaar vervoer door deze groepen met ons van gedachten willen wisselen.