Terwijl er nog een gesprek zou komen tussen de gemeenteraad, Qbuzz en de provincie over de wijzigingen van buslijn 3 in de wijk. Heeft het college al de bushaltes aan de Thorbeckeweg laten weghalen. Opmerkelijk is dat dit zelfs gebeurd is vóórdat het college haar besluit heeft gepubliceerd. Waarschijnlijk wilde het college dit koste wat kost doordrukken. Ze vonden het niet eens nodig om de raadscommissie Fysieke Leefomgeving van de plannen op de hoogte te stellen. Dát er plannen waren wist het college al in de maand juli 2021.

Men heeft ook niet de moeite genomen om het verwijderen aan de burgers te melden, toen men de herinrichting van de Thorbeckeweg in augustus gingen starten. Blijkbaar is het beleid van dit college om zaken onder de pet te houden tot het voor burgers te laat is om er tegenin te kunnen gaan. Een geheel aparte visie op wettelijke inspraakprocedures.

Toen uiteindelijk toch het besluit gepubliceerd werd, is er een bezwaarschriften actie gestart. Wijkbewoners kunnen een standaard bezwaarschrift ondertekenen en opsturen.
Wilt u meedoen aan de actie en bent u woonachtig (belanghebbende) in de wijk Crabbehof download dan hier het formulier, graag invullen, ondertekenen en opsturen naar het college.