Aanstaande woensdag 1 december wordt er een poging gedaan om een reizigersoverleg voor Dordrecht op te zetten.
Aanleiding is de wijziging van buslijn 3 in de wijk Crabbehof. Zonder enige vorm van overleg met reizigers is dit allemaal doorgevoerd. Juist in een deel met erg veel ouderen, komen ineens bushaltes te vervallen.

Ook is een en ander buiten de plaatselijke politiek omgegaan. Maar ook de fracties in de Provincie Zuid-Holland geven aan niet op de hoogte te zijn geweest. Alles is dus in het geniep geregeld, niet echt netjes!

Bewoners uit de wijk zijn van mening dat dit soort zaken met reizigers besproken moeten worden. Het gaat per slot van rekening om HUN openbaar vervoer. Het oprichten van een reizigersoverleg voor onze regio is noodzakelijk geworden.


Start reizigersoverleg.
Foto: DordtCentraal