Van een verdienmodel kan je geen goed openbaar vervoer verwachten.
Het huidige openbaar vervoer is al lang geen door de overheid gegarandeerde voorziening meer, maar een verdienmodel.